PROMOTION

บัตรเครดิต KTC

- บัตรเครดิต “KTC” ลดเพิ่มจากโปรโมชั่น 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show
- ฟรี!กระเป๋าผ้าลาย KAAN (มูลค่า 299 บาท)เมื่อซื้อสินค้าร้านขายของที่ระลึกครบ 1,500 บาท
- เฉพาะการซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณ โรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ เท่านั้น

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าจะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต “KTC” โดยส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น
 2. รับฟรี! กระเป๋าผ้าลาย KAAN เมื่อซื้อร้านขายของที่ระลึกครบ 1,500 บาท และจ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC
 3. ส่วนลด on top เพิ่มจากโปรโมชั่นปกติ 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 4. บัตรเครดิต “KTC” ใช้เป็นส่วนลดต่อการใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show ได้ 3 ใบ
 5. บัตรเครดิต “KTC” สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้. – 31 ธ.ค. 2562
 6. บัตรเครดิต “KTC” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 7. ลูกค้าจะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต “KTC ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์เท่านั้น
 8. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

บัตรสมาชิก S&P JOY CARD

- ส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาโปรโมชั่น เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show
- รับส่วนลด 15% ณ ร้านขายของที่ระลึก เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,500 บาท
** สามารถซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณ โรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ 02-0290092

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ส่วนลด On Top เพิ่มจากโปรโมชั่นปัจจุบัน 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show (ไม่ร่วมกับที่นั่ง Sky)สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 2. ส่วนลด 15% ณ ร้านขายของที่ระลึก เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,500 บาท (ไม่รวมสินค้าฝากขาย)
 3. ลูกค้าสามารถโทรสำรองที่นั่งผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-0290092 โดยส่งรูปสมาชิกให้ทางอีเมล และยืนยันสิทธิ์สมาชิกที่ Ticket office เพื่อรับบัตรชมการแสดงในวันที่ชมการแสดง
 4. บัตรสมาชิก “S&P JOY CARD” สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้– 31 ธันวาคม 2562
 5. บัตรสมาชิก “S&P JOY CARD” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 6. ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรสมาชิก “S&P JOY CARD” หรือ “S&P APPLICATION” กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์เท่านั้น โดยภาพ Screenshot ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 7. กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือชำรุดจนไม่อยู่ในสภาพใช้งาน ไม่สามารถนำมาใช้แสดงเพื่อรับส่วนลดได้
 8. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

แสดงบัตรโดยสาร Garuda Indonesia

ส่วนลด 60% จากราคาปกติ เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show
สามารถซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ 02-0290092

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส “Garuda Indonesia” เส้นทางใดก้ได้กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่ “Garuda Indonesia” กำหนด โดยส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนลด 60% จากราคาปกติ (ใช้ได้กับทุกโซนที่นั่ง) ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 2. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ 3 ครั้งต่อบอร์ดดิ้งพาส 1 ใบ/1 เดือน  3.“บอร์ดดิ้งพาส Garuda Indonesia” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดซึ่งระบุเที่ยวบิน ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2562 
 3. “บอร์ดดิ้งพาส Garuda Indonesia” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 4. ลูกค้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส “Garuda Indonesia” ให้กับพนักงาน ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือสำรองที่นั่งผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-0290092 
 5. “บอร์ดดิ้งพาส “Garuda Indonesia” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 6. บอร์ดดิ้งพาสสูญหายหรือชำรุดจนไม่อยู่ในสภาพใช้งาน ไม่สามารถนำมาใช้แสดงเพื่อรับส่วนลดได้
 7. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

แสดงบัตรโดยสาร Thai Lion Air

ส่วนลด 60% จากราคาปกติ เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show
สามารถซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ 02-0290092

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส “Thai Lion Air” เส้นทางใดก้ได้กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่ “Thai Lion Air” กำหนด โดยส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนลด 60% จากราคาปกติ (ใช้ได้กับทุกโซนที่นั่ง) ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 2. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ 3 ครั้งต่อบอร์ดดิ้งพาส 1 ใบ/1 เดือน
 3. “บอร์ดดิ้งพาส Thai Lion Air” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดซึ่งระบุเที่ยวบิน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 4. “บอร์ดดิ้งพาส Thai Lion Air” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 5. ลูกค้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส “Thai Lion Air” ให้กับพนักงาน ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือสำรองที่นั่งผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-0290092
 6. “บอร์ดดิ้งพาส Thai Lion Air” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 7. บอร์ดดิ้งพาสสูญหายหรือชำรุดจนไม่อยู่ในสภาพใช้งาน ไม่สามารถนำมาใช้แสดงเพื่อรับส่วนลดได้
 8. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า “Ananda Member Club”

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า “Ananda Member Club” ลดเพิ่มจากโปรโมชั่น 15% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าจะต้องแสดงสิทธิ์ “AMC” กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่ “ANANDA DEVELOPMENT” กำหนด ส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนลด On top 15% เพิ่มจากโปรโมชั่นเมื่อจองที่นั่ง Star และส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 2. จำกัดสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 1 การจองเท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)
 3. “ AMC” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2562
 4. ลูกค้าจะต้องแสดงสิทธิ์ “AMC” ให้กับพนักงาน ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือสำรองที่นั่งผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-0290092 โดยยืนยันสิทธิ์สมาชิก กดรหัส *762*762*544# โทรออก เพื่อรับรหัสโปรโมชั่น
 5. “ AMC” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 6. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สมาชิก SF MOVIE CLUB CARD

สมาชิก SF MOVIE CLUB CARD ลดเพิ่มจากโปรโมชั่น 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show เฉพาะการซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ เท่านั้น

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าจะต้องแสดงสิทธิ์ “SF Movie Club Card” กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่ “SF Corporation” กำหนด โดยส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนลด On top 10% เพิ่มจากโปรโมชั่นเมื่อจองที่นั่ง Cloud/Ocean - Star โซน ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 2. จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก/3 สิทธิ์/1 เดือน/ 1 ใบเสร็จ
 3. “SF Movie Club Card” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 4. ลูกค้าจะต้องแสดงสิทธิ์ “SF Movie Club Card” ให้กับพนักงาน ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือสำรองที่นั่งผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-0290092 โดยยืนยันสิทธิ์จากบัตรสมาชิกหรือทางแอปพลิเคชั่น (ภาพ Screenshot ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้)
 5. “SF Movie Club Card” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 6. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า “AIA”

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า “AIA” ลดเพิ่มจากโปรโมชั่น 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show เฉพาะการซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณ โรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ เท่านั้น

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก AIA เท่านั้น
 2. กดรับสิทธิ์เพียงดาวน์โหลด ลงทะเบียนเข้าใช้งาน และรับสิทธิ์ผ่าน AIA iService Application 📲ดาวน์โหลดแอป : Bit.ly/iServiceOnlin แสดงสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานขายและแจ้งใช้สิทธิ์ก่อนซื้อขาย ณ โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ โดยแสดงสิทธิ์จากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ภาพ Screenshot ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 3. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มิ.ย. 2562
 4. โปรโมชั่นส่วนลด 10% เพิ่มจากราคาโปรโมชั่นปัจจุบัน
 5. จำกัด 3 สิทธิ์/1 เดือน/ 1 ใบเสร็จ
 6. โปรโมชั่นนี้สำรองได้เฉพาะที่นั่ง Cloud หรือ Ocean และที่นั่ง Star เท่านั้น (ที่นั่ง Sky ไม่ร่วมรายการ)
 7. ลูกค้าสามารถอัพเกรดที่นั่งได้ โดยชำระค่าส่วนต่าง ตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขจำกัดกำหนด ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์
 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือทอนได้ และไม่สามารถใช้กับ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 9. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขจำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

บัตรเครดิตซิตี้

บัตรเครดิต “CITI” ลดเพิ่มจากโปรโมชั่น 10% เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show เฉพาะการซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณ โรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ เท่านั้น

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show รับสิทธิ์ส่วนลด on top 10% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต CITI BANK (โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับที่นั่ง Sky) เฉพาะการซื้อบัตรที่จุดรับจำหน่ายบัตร ณ โรงละครเท่านั้น
 2. รับฟรี! กระเป๋าผ้าลาย KAAN เมื่อซื้อร้านขายของที่ระลึกครบ 1,500 บาท และจ่ายด้วยบัตรเครดิต CITI
 3. สิทธิประโยชน์นี้ใช้สำหรับคนไทยเท่านั้น
 4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CITI BANK ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น
 5. บัตรเครดิต CITI BANK ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 6. ลูกค้าจะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต CITI BANK ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์เท่านั้น
 7. ปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ปัญจลักษณ์พาสุขและธนาคารกำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

TOYOTA Privilege

สมาชิก “TOYOTA Privilege” ลดเพิ่มจากโปรโมชั่น 200 บาท เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง KAAN Show เฉพาะการซื้อบัตรที่จุดรับและจำหน่ายบัตร ณ โรงละคร สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ เท่านั้น

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าจะต้องแสดงสิทธิ์ “Toyota Privilege” กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่ “Toyota Thailand” กำหนด โดยส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนลด On top 200 Baht เพิ่มจากโปรโมชั่นเมื่อจองที่นั่ง Cloud/Ocean - Star โซน
 2. ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 3. จำกัด 1 หมายเลข/3 สิทธิ์/1 เดือน/ 1 ใบเสร็จ (สิทธิ์แต่ละเดือนมีจำนวนจำกัด)
 4. “Toyota Privilege” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 2562
 5. ลูกค้าจะต้องแสดงสิทธิ์ “Toyota Privilege” ให้กับพนักงาน ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ โดยกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Toyota Privilege Plus (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือแสดงสิทธิ์ SMS จากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ภาพ Screenshot ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 6. “Toyota Privilege” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 7. สมาชิก The Ultimate Experience และลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้าสามารถใช้สิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 8. บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย